Wypisanie

Pacjent zostaje wypisany, jeśli w ocenie prowadzącego lekarza ze szpitala nie potrzebuje już leczenia szpitalnego lub jeśli pacjent jednoznacznie chce opuścić szpital.

 

Jeśli pacjent wbrew zaleceniom lekarza wypisuje się ze szpitala lub opuszcza szpital bez zgody lekarza prowadzącego, szpital i lekarze prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki. Przed opuszczeniem szpitala należy zwrócić przekazane przedmioty. Nie wolno zapomnieć o wyrejestrowaniu są za pomocą karty telefonicznej w automacie telefonicznym na parterze.

 

 Lekarze, pielęgniarki i pozostali pracownicy Łużyckiej Kliniki w Forst pozdrawiają i życzą szybkiego powrotu do pełni zdrowia w domu.